Opći uvjeti poslovanja

1. OPĆE ODREDBE

Electronic Zone d.o.o. pruža usluge Internetske prodaje putem registrirane domene ezone.hr. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija. Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje internetske stranice ezone.hr.

Web trgovinom ezone.hr upravlja tvrtka Electronic Zone d.o.o. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik odgovaran je za zaštitu povjerljivosti vlastitih zaporki na mjestima gdje one postoje. Ukoliko se Krajnji korisnik ne slaže sa općim uvjetima poslovanja ili ima manje od 16 godina molimo ga da ne koristi internetsku stranicu ezone.hr. Korisnik je upoznat da je moguće da se dogodi da usluga bude prekinuta te zbog takvih slučajeva tvrtka Electronic Zone d.o.o.  ne prihvaća odgovornost za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno i povremeno nedostupan ili  isključen.

Korištenjem internetske stranice krajnji korisnici se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja, te pristaju na korištenje internetske stranice www.ezone.hr u skladu s njima i njihovim uvjetima poslovanja.

Tvrtka Electronic Zone d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti, ukinuti i/ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Također savjetujemo korisnike da povremeno pregledaju Opće uvjete poslovanja i korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka kako bi bili pravovremeno informirani o mogućim izmjenama. Nastavak korištenja internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja, odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da korisnik prihvaća izmijenjene opće uvjete poslovanja i korištenja i/ili izjavu o privatnosti.

Stranica www.ezone.hr je privatno vlasništvo. Dvostrana komunikacija i interakcija koja se putem ove internetske stranice odvija mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju s internetske stranice trgovine ezone.hr objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je prost ili na drugi način neprimjeren u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji bez izričitog, prethodnog pismenog odobrenja tvrtke  Electronic Zone d.o.o. Krajnji korisnik ne smije koristiti ove internetske stranice u komercijalne svrhe.

Svi materijali koji se nalaze na ezone.hr internetskoj stranici isključivo su pravo tvrtke Electronic Zone d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Strogo je zabranjeno kopiranje, distribucija, prijenos, povezivanje ili mijenjanje internetske stranice bez pismenog odobrenja tvrtke Electronic Zone d.o.o. Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Electronic Zone d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka Electronic Zone d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.

Ni u kojem slučaju tvrtka Electronic Zone d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve ocjene, komentari i privatne poruke objavljene na Internetskoj stranici ezone.hr i na ezone.hr stranicama društvenih mreža, javne a ne privatne prirode. Sukladno tome djelatnici tvrtke Electronic Zone  d.o.o. mogu nadzirati opisane komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Tvrtka Electronic Zone d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Tvrtka Electronic Zone d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje Tvrtka Electronic Zone d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Electronic Zone d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

Ezone  je registrirani žig  tvrtke Electronic Zone  d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.

ezone.hr je registrirana domena tvrtke Electronic Zone d.o.o.

Tvrtka Electronic Zone d.o.o., distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Tvrtka Electronic Zone d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Tvrtka Electronic Zone d.o.o. nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na ezone.hr internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke Electronic Zone d.o.o. Ni pod kojim uvjetima tvrtka Electronic Zone d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem ezone.hr Internet stranice. Krajnji korisnik preuzima odgovornost prilikom ocjenjivanja točnosti i korisnosti bilo koje informacije, stava, savjeta, mišljenja ili drugog sadržaja koji je dostupan putem ezone.hr Internetske stranice.

Sjedište tvrtke Electronic Zone d.o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

U slučaju ništetnosti pojedinih odredbi Uvjeta korištenja, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, i preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi.

U daljnjem tekstu Općih uvjeta, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta,  umjesto termina Krajnji korisnik bit će korišten termin Kupac u situaciji kada je između Krajnjeg korisnika i Electronic Zone d.o.o. sklopljen Ugovor o kupoprodaji. Također, iz istog razloga umjesto termina Tvrtka Electronic Zone d.o.o. bit će korišten termin Ezone, dok se termin ezone.hr koristi kao ime Internet trgovine, web stranice i sl.

Cijene

Sve cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama te je u njih uračunat porez na dodanu vrijednost (PDV).

Proces upisivanja cijene na internet stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli, ali budući da se ne radi o automatskom unosu postoji mogućnost greške. Takve situacije su izvanredne i za njih se prodavatelj unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za online kupovinu. Ukoliko je sredstvo plaćanja kreditna kartica, ta naknada neće biti viša od iznosa koji moramo kao tvrtka platiti za obrađivanje transakcije.

Jezik

Jezik komunikacije na ezone.hr je hrvatski književni jezik

Narudžba

Zbog brzine obrtaja artikala na skladištu dobavljača može se dogoditi da naručeni proizvod ne bude u tom trenutku dostupan na skladištu dobavljača, pa je u tim izvanrednim situacijama moguće duže čekanje naručenog artikla te će kupac u takvim situacijama biti pravovremeno obaviješten.

U slučaju da dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome ćemo obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje zamjenskog proizvoda s ezone.hr web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti.

Tvrtka Electronic Zone d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Akcijska prodaja

Tvrtka Electronic Zone d.o.o. može provoditi akcijske prodaje na temelju odluka. Proizvodi na akciji su dostupni pod uvjetima koji su određeni svakom kupcu, po uvjetima koji se nude kao što je vremenski rok u kojem se akcija provodi, visina popusta te broj proizvoda i ukupna količina koja je dostupna.

Kad akcijska prodaja završi i kada budu količine akcijske robe prodane, trgovina ezone.hr će prestati s prodajom robe koje više nema i kupci više neće moći slati narudžbe te se iste neće prihvaćati po prethodno ponuđenim uvjetima koji su bili u navedenom razdoblju.

Tvrtka Electronic Zone d.o.o. je ovlaštena u svakom trenutku odrediti rasprodaju, dnevne ili tjedne akcijske prodaje za pojedini proizvod ili grupu proizvoda.

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

Ugovor o kupoprodaji proizvoda i usluga koji Krajnji korisnik sklapa s Electronic Zone d.o.o. jednokratan je ugovor o kupoprodaji usluga i proizvoda koji se sastoji od isporuke robe ili usluge od strane Electronic Zone d.o.o. te izvršenim plaćanjem od Krajnjeg korisnika, pod uvjetom da taj ugovor ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Electronic Zone d.o.o. i kupca.

U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok započinje teći od dana kada je potrošaču ili osobi određenoj od strane potrošača, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Sukladno zakonu o zaštiti potrošača kupac ima pravo jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.
Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode iz čl. 79.  Zakona o zaštiti potrošača koji isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.
Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac.

Vaš zahtjev za zamjenu ispravnog proizvoda (npr. neodgovarajući broj odjeće, neodgovarajuća boja proizvoda)  koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju obavezno ispunite obrazac za jednostrani raskid ugovora. O točnoj lokaciji povrata proizvoda molimo da nas kontaktirate putem mail adrese info@ezone.hr budući da se radi o skladištima dobavljača.

U slučaju jednostranog raskida ugovora i/ili storniranja narudžbe postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača članak 77. mora izvršiti povrat robe bez odgađanja u roku od 14 dana od kada je obavijestio o svojoj odluci da raskida ugovor, te snositi troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Ukoliko kupac želi može se obratiti Electronic Zone d.o.o. na info broj ili mail adresu info@ezone.hr radi dodatnih informacija vezanih za način, mogućnosti i uvjete vraćanja proizvoda. Electronic Zone d.o.o. poziva kupca da proizvod zapakira u stanju u kojem ga je i preuzeo radi izbjegavanja dodatnih oštećenja. Primjerice ako se radi o specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija) potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda, a veže se uz rukovanje proizvodom, sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana. Electronic Zone d.o.o. obavještava kupce da će o umanjenju vrijednosti kupljenog proizvoda u odnosu na oštećenje ambalaže odnosno oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni proizvod pojedinačno te će o tome obavijestiti kupca nakon primitka vraćenog proizvoda.

Ukoliko potrošač nakon jednostranog raskida ugovora vrati proizvod u originalnom obliku kakav je i isporučen, trgovac će u roku od 14 dana izvršiti cjelokupni povrat sredstava umanjen za iznos transakcijskih naknada banaka, manipulativnih troškova obrade narudžbe te transportnih troškova ukoliko je troškove transporta snosila tvrtka Electronic Zone d.o.o.

Ukoliko je proizvod vraćen neispravan i bez dokumentacije ili s većim oštećenjima bez svih dijelova, te ukoliko iste potrošač ne dostavi u naknadnom roku od 8 dana smatra se da potrošač nije ispunio svoju obavezu povrata robe te trgovac nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora kad je predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke.

Prihvaćanjem ovih uvjeta poslovanja, potrošač pristaje da se navedeni iznos štete umanji od povrata sredstava.

Trgovac jamči potrošaču sva prava vezana uz odgovornost za materijalne nedostatke koja mu Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača pripadaju.

Potrošač je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od najviše osam dana od primitka pošiljke.

Potrošač je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja te o tome odmah obavijestiti trgovca.

Kupac ima pravo na povrat Proizvoda, na teret Prodavatelja u slučaju :

  1. Kada je isporučen Proizvod koji nije naručen;
  2. Kada je isporučen oštećeni Proizvod.

Potrošač isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77. Zakona o zaštiti potrošača) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Ukoliko potrošač po jednostranom raskidu ugovora, vrati raspakirani proizvod koji nije koristio i originalnu ambalažu, trgovac će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 15%.

Ukoliko potrošač po jednostranom raskidu ugovora vrati proizvod bez originalne ambalaže i/ili s manjim oštećenjima i/ili sa znakovima korištenja, kupac će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 40%.

Electronic Zone d.o.o. preporuča svojim kupcima prilikom preuzimanja proizvoda a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 14 dana:

-vizualno  pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na internet stranici trgovina www.ezone.hr kada izaberete proizvod

– ukoliko  je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da se proizvod vrati i nipošto ne potpisujte dostavnicu koju Vam izdaje služba koja za nas izvršava uslugu dostave, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom

– ako ste preuzeli proizvod bez oštećenja, oprezno otpakirajte proizvod i skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda (postoci u tablici). U deklaraciji proizvoda koju dobivate uz proizvod su upute za otvaranje ambalaže bez oštećenja.

– pregledajte dobro proizvod, ako ima bilo kakvih  oštećenja (npr. lom, ogrebotine na  proizvodu koju su moguće da nastanu  kod transporta, pogrešnog skladištenja) odmah obavijestite Ezone i vratite proizvod, te ga nikako ne koristite, jer bilo kakvo korištenje ili uporaba proizvoda umanjuje njegovu vrijednost.

– ukoliko proizvod nema oštećenja koja bi bila vidljiva, dobro pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte da li radi, pažljivo pregledajte knjigu, pregledajte peć ili kamin na način da provjerite otvaraju li se vrata pravilno, odgovara li ispušna cijev otvoru na peći i stoji li peć ili kamin stabilno, provjerite ispravnost auto gume i felge s vulkanizerom, pregledajte odgovara li krovna kutija ili nosač  vašem vozilu kod ovlaštenog auto servisa) i ako niste zadovoljni robom odnosno proizvodom možete je vratiti, ali nemojte ga stavljati u uporabu, njime rukovati, jer svako daljnje rukovanje i uporaba  proizvoda umanjuje vrijednost proizvoda.

Ezone savjetuje kupcima da nikako sami ne montiraju proizvode koji to zahtijevaju, nego da kontaktiraju ovlašteni servis. Proizvođači najčešće osporavaju prava iz jamstva za svaki proizvod koji je neovlašteno montiran.

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Ezone ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. Ezone odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima, a naročito Zakon o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata, kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim tvrtku Electronic Zone d.o.o., njihove odgovorne osobe, zaposlenike od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika.

Uporaba proizvoda smatra se svako stavljanje u funkciju i korištenje proizvoda. Uporabom proizvoda umanjujete vrijednost istog. Trgovina Ezone obavještava kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda. Iz tog razloga Ezone neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cijelosti ili djelomično) za  proizvode u slučaju kada je za povrat naveden razlog: provjera kako proizvod funkcionira, jer sama provjera kako proizvod funkcionira umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja.

Ezone obavještava kupce da u pojedinim proizvodima koji spadaju u kategoriju bijele tehnike, a za svoj rad koriste vodu (npr. perilice) može preostati mala količina vode nakon testiranja u procesu proizvodnje koja uobičajeno iscuri za vrijeme skladištenja. Stoga trgovina Ezone obavještava kupce da proizvode tog tipa ostave do trenutka montaže na podlozi koja ne upija vodu

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na objavljenim zakonima o pravima potrošača na službenim stranicama Narodnih Novina: Zakoni o zaštiti potrošača

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti, u slučaju nezadovoljstva možete uputiti na konatke Trgovine Ezone. Trgovina Ezone vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefona 097/6460-040, putem maila info@ezone.hr. Zbog što bržeg i kvalitetnijeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, navedite svoje korisničko ime, broj narudžbe i broj računa. Trgovina Ezone će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor će Vam po Zakonu stići u roku od 15 (petnaest ) dana od dana zaprimanja prigovora.

Temeljem Uredbe (EU) br. 524/2013. o on-line rješavanju potrošačkih sporova ako imate problem s nečim što ste kupili na internetu, putem ORS platforme možete postići izvan sudsku nagodbu. Ovim web-mjestom možete se koristiti samo ako živite u EU-u te ako trgovac ima poslovni nastan u EU-u. Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS: http://ec.europa.eu/odr

Opće uvjete poslovanja možete preuzeti u pdf formatu klikom na ovu poveznicu (link):

Opći uvjeti poslovanja