Povrat i raskid ugovora

Ugovor o kupoprodaji proizvoda i usluga koji Krajnji korisnik sklapa s Electronic Zone d.o.o. jednokratan je ugovor o kupoprodaji usluga i proizvoda koji se sastoji od isporuke robe ili usluge od strane Electronic Zone d.o.o. te izvršenim plaćanjem od Krajnjeg korisnika, pod uvjetom da taj ugovor ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Electronic Zone d.o.o. i kupca.

U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok započinje teći od dana kada je potrošaču ili osobi određenoj od strane potrošača, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Sukladno zakonu o zaštiti potrošača kupac ima pravo jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.
Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode iz čl. 79.  Zakona o zaštiti potrošača koji isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.
Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac.

Vaš zahtjev za zamjenu ispravnog proizvoda (npr. neodgovarajući broj odjeće, neodgovarajuća boja proizvoda)  koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju obavezno ispunite obrazac za jednostrani raskid ugovora. O točnoj lokaciji povrata proizvoda molimo da nas kontaktirate putem mail adrese info@ezone.hr budući da se radi o skladištima dobavljača.

U slučaju jednostranog raskida ugovora i/ili storniranja narudžbe postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača članak 77. mora izvršiti povrat robe bez odgađanja u roku od 14 dana od kada je obavijestio o svojoj odluci da raskida ugovor, te snositi troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Ukoliko kupac želi može se obratiti Electronic Zone d.o.o. na info broj ili mail adresu info@ezone.hr radi dodatnih informacija vezanih za način, mogućnosti i uvjete vraćanja proizvoda. Electronic Zone d.o.o. poziva kupca da proizvod zapakira u stanju u kojem ga je i preuzeo radi izbjegavanja dodatnih oštećenja. Primjerice ako se radi o specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija) potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda, a veže se uz rukovanje proizvodom, sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana. Electronic Zone d.o.o. obavještava kupce da će o umanjenju vrijednosti kupljenog proizvoda u odnosu na oštećenje ambalaže odnosno oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni proizvod pojedinačno te će o tome obavijestiti kupca nakon primitka vraćenog proizvoda.

Ukoliko potrošač nakon jednostranog raskida ugovora vrati proizvod u originalnom obliku kakav je i isporučen, trgovac će u roku od 14 dana izvršiti cjelokupni povrat sredstava umanjen za iznos transakcijskih naknada banaka, manipulativnih troškova obrade narudžbe te transportnih troškova ukoliko je troškove transporta snosila tvrtka Electronic Zone d.o.o.

Ukoliko je proizvod vraćen neispravan i bez dokumentacije ili s većim oštećenjima bez svih dijelova, te ukoliko iste potrošač ne dostavi u naknadnom roku od 8 dana smatra se da potrošač nije ispunio svoju obavezu povrata robe te trgovac nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora kad je predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke.

Prihvaćanjem ovih uvjeta poslovanja, potrošač pristaje da se navedeni iznos štete umanji od povrata sredstava.

Trgovac jamči potrošaču sva prava vezana uz odgovornost za materijalne nedostatke koja mu Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača pripadaju.

Potrošač je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od najviše osam dana od primitka pošiljke.

Potrošač je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja te o tome odmah obavijestiti trgovca.

Kupac ima pravo na povrat Proizvoda, na teret Prodavatelja u slučaju :

  1. Kada je isporučen Proizvod koji nije naručen;
  2. Kada je isporučen oštećeni Proizvod.

Potrošač isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77. Zakona o zaštiti potrošača) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Ukoliko potrošač po jednostranom raskidu ugovora, vrati raspakirani proizvod koji nije koristio i originalnu ambalažu, trgovac će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 15%.

Ukoliko potrošač po jednostranom raskidu ugovora vrati proizvod bez originalne ambalaže i/ili s manjim oštećenjima i/ili sa znakovima korištenja, kupac će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 40%.

Electronic Zone d.o.o. preporuča svojim kupcima prilikom preuzimanja proizvoda a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 14 dana:

-vizualno  pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na internet stranici trgovina www.ezone.hr kada izaberete proizvod

– ukoliko  je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da se proizvod vrati i nipošto ne potpisujte dostavnicu koju Vam izdaje služba koja za nas izvršava uslugu dostave, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom

– ako ste preuzeli proizvod bez oštećenja, oprezno otpakirajte proizvod i skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda (postoci u tablici). U deklaraciji proizvoda koju dobivate uz proizvod su upute za otvaranje ambalaže bez oštećenja.

– pregledajte dobro proizvod, ako ima bilo kakvih  oštećenja (npr. lom, ogrebotine na  proizvodu koju su moguće da nastanu  kod transporta, pogrešnog skladištenja) odmah obavijestite Ezone i vratite proizvod, te ga nikako ne koristite, jer bilo kakvo korištenje ili uporaba proizvoda umanjuje njegovu vrijednost.

– ukoliko proizvod nema oštećenja koja bi bila vidljiva, dobro pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte da li radi, pažljivo pregledajte knjigu, pregledajte peć ili kamin na način da provjerite otvaraju li se vrata pravilno, odgovara li ispušna cijev otvoru na peći i stoji li peć ili kamin stabilno, provjerite ispravnost auto gume i felge s vulkanizerom, pregledajte odgovara li krovna kutija ili nosač  vašem vozilu kod ovlaštenog auto servisa) i ako niste zadovoljni robom odnosno proizvodom možete je vratiti, ali nemojte ga stavljati u uporabu, njime rukovati, jer svako daljnje rukovanje i uporaba  proizvoda umanjuje vrijednost proizvoda.

Ezone savjetuje kupcima da nikako sami ne montiraju proizvode koji to zahtijevaju, nego da kontaktiraju ovlašteni servis. Proizvođači najčešće osporavaju prava iz jamstva za svaki proizvod koji je neovlašteno montiran.

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Ezone ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. Ezone odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima, a naročito Zakon o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata, kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim tvrtku Electronic Zone d.o.o., njihove odgovorne osobe, zaposlenike od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika.

Uporaba proizvoda smatra se svako stavljanje u funkciju i korištenje proizvoda. Uporabom proizvoda umanjujete vrijednost istog. Trgovina Ezone obavještava kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda. Iz tog razloga Ezone neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cijelosti ili djelomično) za  proizvode u slučaju kada je za povrat naveden razlog: provjera kako proizvod funkcionira, jer sama provjera kako proizvod funkcionira umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja.

Ezone obavještava kupce da u pojedinim proizvodima koji spadaju u kategoriju bijele tehnike, a za svoj rad koriste vodu (npr. perilice) može preostati mala količina vode nakon testiranja u procesu proizvodnje koja uobičajeno iscuri za vrijeme skladištenja. Stoga trgovina Ezone obavještava kupce da proizvode tog tipa ostave do trenutka montaže na podlozi koja ne upija vodu

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na objavljenim zakonima o pravima potrošača na službenim stranicama Narodnih Novina: Zakoni o zaštiti potrošača

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti U slučaju nezadovoljstva možete uputiti prigovor Trgovina Ezone. Trgovina Ezone vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefona 097/6460-040, putem maila info@ezone.hr. Zbog što bržeg i kvalitetnijeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, navedite svoje korisničko ime, broj narudžbe i broj računa. Trgovina Ezone će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor će Vam po Zakonu stići u roku od 15 (petnaest ) dana od dana zaprimanja prigovora.

Temeljem Uredbe (EU) br. 524/2013. o on-line rješavanju potrošačkih sporova ako imate problem s nečim što ste kupili na internetu, putem ORS platforme možete postići izvan sudsku nagodbu. Ovim web-mjestom možete se koristiti samo ako živite u EU-u te ako trgovac ima poslovni nastan u EU-u. Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS: http://ec.europa.eu/odr

U slučaju neriješenih prigovora potrošači  mogu rješavati potrošački spor putem tijela za ARPS sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16) .  Trgovac Electronic Zone d.o.o. će u slučaju podnošenja prijedloga za mirenje sudjelovati u postupku pred ARPS tijelom: Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Radnička cesta 52/I, 1000 Zagreb, Hrvatska,  ili na  http://www.hup.hr/